Finn Slumstrup - Forfatter og foredragsholder
  FOREDRAG DER KAN BESTILLES HOS FINN SLUMSTRUP:
 

Dér, hvor ingen andre er.

Alle ved, at Kirkens Korshær har genbrugsbutikker. Men der er ikke mange mennesker, der er klar over, at der findes mere end 225 genbrugsbutikker drevet af denne bevægelse.
En endnu bedre bevaret hemmelighed er det, at Kirkens Korshær i mere end 100 år har drevet et omfattende, næsten usynligt hjælpearbejde blandt samfundets fattigste.
Fortællingen om, hvordan Kirkens Korshær har bevæget sig fra at bestå af 12 usikre frivillige ved starten i oktober 1912 frem til man i dag har 400 ansatte og flere end 7.000 frivillige, er en helt særlig side af dansk socialhistorie, men sandelig også en forunderlig beretning om kristendommens praktiske tilstedeværelse i vort samfund.
Op til Korshærens 100 års jubilæum skrev jeg bogen ”Dér, hvor ingen andre er. En fortælling om Kirkens Korshær” (Unitas Forlag 2012). Foredraget er baseret på det omfattende arbejde, der ligger bag bogen.  


Har Udkantsdanmark en fremtid?

Udkantsdanmark er blevet et varmt emne i den offentlige debat. 
Meningerne er delte om, hvorvidt den del af landet, der ligger i pæn afstand fra de store byer, overhovedet har en fremtid. Der er masser af snak og god vilje, men et minimum af handling.I foredraget bliver det belyst, hvad mennesker i yderområderne selv kan gøre i kampen for fremtiden.  For det er givet, at det ikke er nok bare at søge om støtte fra det offentlige. 

 
Dansk kultur i den globale landsby.
 
På godt og ondt hænger verden i dag sammen på en måde, vi ikke tidligere har kendt. 
Hvad betyder det for et lille land med blot 5.5 millioner indbyggere? Har vi overhovedet noget at byde på i den globale landsby, eller skal vi blot tilpasse os på bedst mulig måde.
Foredraget lægger op til en diskussion om, hvilke kvaliteter der er fundamentale i dansk kultur, og om hvordan vi kan arbejde for at sådanne kvaliteter også i fremtiden kan være levende i det mindste i vort hjørne af den globale landsby.
 

Grundtvigsk energi.
 
I et foredrag fyldt med personlige oplevelser og morsomme anekdoter belyses spørgsmålet om, hvorfor de gamle grundtvigianere ikke kendte til at gå på pension. Ud fra mødet med nogle af folkehøjskolens store skikkelser i forrige århundrede fortæller foredraget om, at der i dansk åndsliv eksisterer et ganske særligt fænomen, der må benævnes som ”grundtvigsk energi”. Et fænomen, der i øvrigt er en effektiv modgift mod den egocentrerede kultur, vi ser fylde så meget i disse år.
 
 
Troen – trussel eller livsnødvendighed.
 
Religionen har præsteret et enestående comeback i den sidste halve snes år. Men fremvæksten skyldes et samspil af omstændigheder som har medført, at det står klart, at religiøs tro kan have både positive og negative konsekvenser. Er mennesket konstrueret på en sådan måde, at hvad der er tro for den ene bliver til en trussel for den anden? Ligger der i troen en indbygget tendens til at gøre medmennesket til et modmenneske, hvis ikke han tror på samme måde som mig?
Et foredrag, der nok rejser flere spørgsmål end det giver svar. Men som behandler en problematik der er brændende aktuel.
 
 
Grænselandet – periferi eller centrum?
 
Det dansk-tyske grænseland har i det sidste halve århundrede bevæget sig fra at være et område præget af dramatik og bitter strid til en region, der nok er præget af kulturelle forskelligheder, men også af gensidig respekt og et voksende grænseoverskridende samarbejde. Denne udvikling mellem flertal og mindretal på begge sider af grænsen kan betragtes som et isoleret fænomen. I så fald er det en beretning fra en periferi.
Men udviklingen kan også sættes ind i en større sammenhæng, så sandt som med- og modspil mellem flertal og mindretal er brændende aktuelt mange steder i Europa. Og resten af verden med. Hvis der her viser sig at være nogle positive erfaringer at hente i det dansk-tyske grænseland, er regionen måske blevet et centrum.
 
 
Møde med B.S. Ingemann.
 
Man kan ikke nøjes med at fortælle om Ingemann. Han skal også synges. Derfor er dette arrangement et samarbejde mellem tre parter: foredragsholderen, pianisten Jesper Moesbøll og tilhørerne. Som ikke blot er tilhørere, men ved hjælp af Højskolesangbogen synger en halv snes af Ingemanns sange, bundet sammen af en fortælling om Ingemanns liv. Frem vokser et billede af et stille, tyst univers, og en kristen digter som stadig er meget folkekær, skønt han aldrig er blevet anerkendt som værende helt stueren i trosmæssig henseende.
 
 
And all that Jazz.
 
Fra jazzens historie kan man bestille musikcauserier om lige netop det emne, man gerne vil have belyst. Det kan være belysning af tidsafsnit i jazzens udvikling. Det kan være portrætaftener om nogle af jazzens store personligheder. Eller det kan være et særligt emne som ”Kirken i jazzen – jazzen i kirken”, hvor det dokumenteres hvorledes mange jazzmusikere har fået deres første musikoplevelser i kirken – og hvordan de senere i livet har spejlet disse oplevelser i deres musik.
SiteBuilder drevet af  Vistaprint