Finn Slumstrup - Forfatter og foredragsholder
CV:
 
Født 1941 i Arden i Himmerland.
Lærereksamen 1964 fra Århus Seminarium.
Højskolelærer i Snoghøj 1966-70 og på
Askov Højskole 1971-79.
Forstander for Vallekilde Højskole 1979-86.
Informationschef i Dansk Flygtningehjælp 1986-91.
Chef for Danmarks Radio P1 1991-99.
Programmedarbejder ved DR P1 1999-2007.
 
 
Udvalgte tillidshverv:

Formand for Grænseforeningen siden 2005.                        
Medlem af bestyrelsen for Landbrugets Kulturfond siden 2007.

Medlem af Dommerudnævnelsesrådet 2008-2011.  
Den danske Django d’Or priskomité 2000-2007.
Formand for Statens Musikråd 1999-2003.
Medlem af UNESCO Nationalkommissionen 1989-93.
Medlem af Statens Musikråd 1983-91.

  
Tildelt Kristelig Lytter- og Fjernseerforenings hæderslegat 1994.
Landbrugets Kulturpris 1998.
 
 
Privat: gift med proceskonsulent Anne Mette Holstein (www.am-holstein.dk).

 
FORFATTERSKAB:
 
Finn Slumstrup har gennem årene skrevet en snes bøger.
Den nyeste udgivelse hedder ”Dér, hvor ingen andre er. En fortælling om Kirkens Korshær”. 
(Unitas Forlag 2012)

Blandt de vigtigste titler er i øvrigt:.

”Der er ingen ende på Jylland. To snese tekster fra en halvø” (Forfatterforlaget Attika 1978)
”Dobbelte spor. En bog om oprør og tradition” (Forfatterforlaget Attika 1982)
”Jørgen Bukdahl. En europæer i Norden” (Gyldendal 1988)
”Den danske drøm” (Fiskers forlag 1994)
”I lyset af glæde. En bog om Jens Kruuse”, med Charlotte Strandgaard (Borgens forlag 1996)
”Ballonskipperen. En bog om Knud Friis. Fra Benniksgaard til Mejeriselskabet Danmark” (Poul Kristensens forlag 2006)
”Et jordbundet mindretalsarbejde. Historien om det danske landbrug i Sydslesvig” (Grænseforeningen e.V., Flensborg 2008)
”Dage på Mikkelberg. En nordisk drøm i Sydslesvig” (Forlaget Hovedland og Mikkelberg, 2008)
 
 
Han har desuden skrevet tre bøger om jazzens historie, hvoraf den seneste er
”Jazz - en musikalsk guide” (Gyldendal 2007).
Endvidere har han redigeret og været medforfatter til en lang række bøger fra leksika over musikhistorier til antologier.
Senest ”Jazz i Danmark 1950-2010” (Politikens Forlag 2011)
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint